Puigverd Assessors Assessoria empresarial Castellar del Vallès Barcelona

Hisenda ha d'aprovar juny decrets al desembre per desenvolupar la Llei general tributària i actualitzar impostos

El director general de Tributs, Alberto García Valera, ha avançat aquest dimecres que el Govern preveu aprovar 06:00 decrets al desembre.

29/11/2017

El director general de Tributs, Alberto García Valera, ha avançat aquest dimecres que el Govern preveu aprovar 06:00 decrets al desembre, d'ells 4 per desenvolupar la Llei general tributària i altres dos per modificar i actualitzar tributs directes i indirectes, el que comportarà canvis en l'IRPF, Societats o en la devolució de l'IVA del turisme de compres.

Durant la seva intervenció en la conferència 'Agenda Fiscal per a Espanya i Europa', organitzada pel Consell General d'Economistes (CGE), García ha assenyalat que la previsió de 200.963.000 d'euros de recaptació per a aquest any, amb una alça del 7,9 %, és "realitzable", ja que "s'està complint", gràcies a que els comportaments de les principals figures tributàries estan sent "molt positius".

En detall, ha apuntat que els ingressos per IRPF creixen un 6,2% pel dinamisme de l'ocupació, així com la recaptació de l'Impost de Societats (+ 7,6%), IVA (+ 9,2%) i impostos especials ( + 1,6%), en aquest últim cas gràcies a l'alça de la recaptació en hidrocarburs (+ 3,1%), electricitat (+ 2%) i alcohol (+ 9%), davant del retrocés del 2,9% en tabac, a causa del manteniment de les xifres de contraban.

García ha assenyalat que Espanya presenta una pressió fiscal que ronda el 38%, per la qual cosa és "relativament baixa" en el marc de la UE, i ha indicat que cada punt de creixement comporta uns 4.000 milions de recaptació tributària, de manera que aquest any s'aconseguiran uns ingressos aproximats de 12.000 milions gràcies al creixement del 3,1% del PIB previst, i sense necessitat de "tocar bases imposables ni tipus de gravamen".

D'aquesta manera, ha augurat que s'assolirà l'objectiu de dèficit del 3,1% del PIB per a aquest any, ja que l'evolució recaptatòria i l'execució pressupostària "ho va a permetre", i fins i tot arribar a un 3%, amb el que Espanya sortiria del procediment de dèficit excessiu.LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA

Sobre les pròximes mesures, ha explicat que s'aprovaran Quatre decrets per desenvolupar la Llei general tributària, amb els que modificarà el reglament general de la liquidació de tributs, el de la recaptació i el reglament sancionador tributari, de manera que es concretaran determinats aspectes per afavorir la concurrència i una major transparència les subhastes en el BOE.

Així mateix, s'establirà la declaració informativa per a subjectes que participin de la intermediació en relació a l'arrendament de béns i immobles, perquè l'AEAT conegui aquesta intermediació i els que desenvolupen l'activitat, que haurà d'estar gravada amb l'impost de la renda o, si cas amb societats o amb l'IVA.IMPOSTOS DIRECTES I INDIRECTES

Al costat d'això, espera publicar abans que finalitzi l'any altres dos decrets que recolliran modificacions en l'àmbit de la imposició directa i indirecta. En el primer cas, es contemplen modificacions en l'IRPF referides a la subjecció o no al mateix de diferents cursos de capacitació en el sector sanitari quan són prestats per tercers, així com en referència als vals de menjar i al concepte de mínim familiar i les persones que podrien formar part d'elles.

En l'àmbit de Societats s'aprovarà una modificació en matèria de la declaració d'informació país per país per adaptar-la a les necessitats i plantejaments que assenyala l'OCDE.

Pel que fa a la imposició indirecta, Hisenda preveu aprovar una modificació relativa al foment del comerç de compres per facilitar que els viatgers puguin obtenir una millor devolució de l'IVA satisfet, així com una altra referida al compliment d'una sentència judicial respecte a l'IVA dels territoris forals .

En matèria d'impostos especials, s'aprovarà, en termes similars als del Subministrament immediat d'Informació (SII) de l'IVA, l'obligació que els subjectes passius hagin de presentar els seus llibres a través del portal electrònic de l'AEAT, en línia amb el que succeeix ja amb les declaracions.

D'aquesta manera, es modernitzarà i s'estendrà el sistema EMCS de control informàtic que permet a l'AEAT obtenir informació en temps real sobre els moviments de productes subjectes a impostos especials, alhora que s'atorgarà una major seguretat jurídica als distribuïdors de fulla de tabac .PLUSVÀLUA MUNICIPAL

D'altra banda, sobre l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (conegut com a plusvàlua municipal), ha assenyalat que la sentència del Tribunal Constitucional estableix que l'impost "és constitucional", però fixa que cal anul·lar determinats preceptes . Per això, en els supòsits en què hi hagi guany "no és procedent la tributació en cap cas", però "cal establir la millor manera per fer-ho".

En aquesta línia, ha recordat que la sentència del TC ha donat lloc a successives reunions entre Hisenda i la FEMP, i "sembla" que cal tenir en compte els diferents moments de compra i venda, pel que espera que "hi hagi fruits en un temps raonable ".ELS PROPERS PASSOS TRIBUTARIS A LA UE

El director general de Tributs s'ha referit també a les properes novetats en l'àmbit de la UE i l'OCDE. Quant a l'Impost de Societats ha explicat que Espanya ha traslladat a l'ordenament jurídic espanyol la major part del pla BEPS, de lluita contra l'erosió de bases imposables i el trasllat de beneficis.

Amb la signatura de l'aplicació de l'instrument multilateral el passat mes de juliol s'aconseguirà l'actualització d'un centenar de convenis de doble imposició subscrits amb altres països, tot i que dependrà també de que la resta de països s'adhereixin a aquest.

De la mateixa manera, el 2018 es publicarà la nova llista de paradisos fiscals, introduïda per la Llei de Contractes Públics, una vegada que la Unió Europea UE i l'OCDE publiquen les seves.

També s'ha referit a la directiva europea per a una base imposable comuna que podria reduir un 8% la càrrega fiscal i incrementar la inversió a Europa un 3,5,%, si bé ha matisat que aquesta norma requereix unanimitat de tots els estats membres i , després dels intents fallits de 2011 i 2013, encara s'està "molt lluny" de assolir-lo.

Lligat a aquest, es modificarà la tributació d'empreses que operen en el marc de l'economia digital per assegurar una major tributació efectiva, i es planteja la reforma integral de les operacions intracomunitàries. En concret, si finalment s'acorda, el sistema serà nou per a les operacions B2B (comerç entre empreses), i podria generalizare per a la totalitat d'operacions B2C (comerç entre empresa i consumidor final).

Igualment, sobre l'exempció de tributs a les compres d'internet des de fora de la UE ha assenyalat que a dia d'avui qualsevol operació des d'un Estat membre està subjecta a IVA, però quan ve de qualsevol altre país del món hi ha una exempció de l'IVA fins els 22 euros, fet que "dóna lloc al fet que hi hagi fraus", en evitar tributar per aquest tribut si es declara per un valor inferior a aquests 22 euros.

La intenció ara és eliminar aquesta exempció i que calgui tributar "des del primer euro", per tal d'aconseguir "uniformitat" de tracte pel que fa als subministraments de compres d'internet realitzats des de la UE.

Per l'IVA hi ha dues noves propostes de directives referides a seguir fomentant el desenvolupament de les pimes en tecnologia i afavorir la seva internacionalització, i sobre la llibertat dels Estats membres per establir tipus.

Finalment, en l'àmbit procedimental, s'ha referit a la proposta que els intermediaris fiscals presentin una declaració informativa a l'AEAT en el termini de cinc dies després assessorar al seu clients amb instruments de planificació agressiva. Per a això, s'ha procedit a determinar el concepte d'intermediaris fiscals (advocats, assessors fiscals, comptables i bancs) i de planificació fiscal agressiva, el que pot xocar amb el dret de secret professional.


Font: eleconomista.es